Меню
Остання редакція: 05 березеня 2018

Наукова та інноваційна діяльність

Осадча Л.А. Психологія управління (навчально-методичний посібник)/ Осадча Л.А. – Умань: Візаві,  2017 –143 с.

Осадча Л.А.  Економічна психологія (методичні вказівки і завдання до контрольної роботи студентів заочної форми навчання факультету економіки і підприємництва) / Осадча Л.А. – Умань: Візаві,  2017 – 12с.

Осадча Л.А.

Методичні матеріали наскрізної практичної підготовки напряму «Менеджмент» –Умань: УНУС, 2016. – 33с.

Осадча Л.А.  та інш.

Методичні рекомендації до практичних занять з курсу "Психологія"  для спеціальності 6.030601 «Менеджмент». –Умань.: Візаві, 2016.–20 с.

Шевчук Т.О.

Баскетбол: Методичні рекомендації для студентів вищих навчальних закладів. –Умань.: Візаві, 2016.–21 с.

Гребінюк Н.М.

Легка атлетика: Техніка бігу на короткі дистанції. Методичні рекомендації для студентів вищих навчальних закладів. –Умань.: Візаві, 2016.–21 с.

Гребінюк Н.М., Якушечкін В.В.

Методика фізичного виховання студентів спеціальної медичної групи: Методичні рекомендації для студентів вищих навчальних закладів. –Умань.: Візаві, 2017 р..–31 с.

Гребінюк Н.М.

Футбол: Методичні рекомендації для студентів вищих навчальних закладів. –Умань.: Візаві, 2017 р.–31 с.

Гребінюк Н.М., Колібабчук В.В.

Настільний теніс: Методичні рекомендації для студентів вищих навчальних закладів. –Умань.: Візаві, 2017.–21 с.

Чорнобаб І.Ф., Голубев Ю.В.

Методичні рекомендації "Самостійні заняття з фізичного виховання" –Умань.: Візаві, 2017 р.

Бурба В.І.

Методичні рекомендації для самостійних занять студентів усіх спеціальностей у спеціальних медичних групах Умань.: Візаві, 2017.–50 с.

Шевчук Т.О

Методичні рекомендації для практичних занять студентів усіх спеціальностей у спеціальних медичних групах.- Умань.: Візаві, 2017.–54 с.

Шевчук Т.О

Методичні рекомендації для практичних занять студентів з дисципліни « Конфліктологія».- Умань.: Візаві, 2017.–54 с.

Шевчук Т.О

Розробка і впровадження організаційно-педагогічних умов підвищення фізкультурно-спортивної активності студентів в процесі занять з дзюдо. . –Умань.: Візаві, 2017 р.

Миронюк В.А.

Статті:

 

Психологічні проблеми адаптації студентів до навчання в університеті". Вісник Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка. Вип. 130, т. 1 / Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т.Г. Шевченка., Гол. ред. Носко Н.О.; Чернігів: ЧНПУ, 2017, стор. 157-165.
"Синдром емоційного вигорання у студентів", Актуальні питання сучасної психології : збірник наукових праць / [за ред : Кузікової С. Б., Щербакової І. М., Пасічник Н. О.]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017 р. – стор. 105-114.

Осадча Л.А. Формування професійної компетенції майбутніх менеджерів / Осадча Л.А.//Актуальні проблеми сучасної науки: Міжнародний науковий журнал «Інтернаука».–Буковель-Київ, 2017– II том – С.59-64

Шевчук Т.О., Чорнобаб І.Ф.

 

 

 

 

Шевчук Т.О.

 

 

 

 

Осадча Л.А.

Моральні проблеми педагогічної діяльності/ Збірник наукових праць «Педагогічні науки» Випуск 62, -Херсон:  Видавництво ХДУ, 2017.р. -с. 270-279

Шевчук Т.О.

Особливості організації та змісту фізичного виховання студентів ВНЗ/ Збірник наукових праць «Менеджмент ХХІ століття: проблеми і перспективи». – Умань, ВПЦ «Візаві» 2017 р.- ст. 166-170

Шевчук Т.О.

Чорнобаб І.Ф.

Духовні виміри студента в фізичному вихованні. « Філософія саду і садівництва в світовій культурі: джерела та новітні інтерпретації»:зб. наукових статей за матеріалами міжнародних науково-практичних конференцій / М-во освіти і науки України, Уманський НУС.- Уиань: Видавець «Сочінський.», 2017.-с.172-180

Шевчук Т.О.

Чорнобаб І.Ф

Останні новини

Всі новини