Меню
Остання редакція: 04 травня 2023

Інтернет-конференція, відбудеться 7 червня 2023 року

МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Міністерство молоді та спорту

Уманський національний університет садівництва

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Львівський державний університет фізичного виховання імені Івана Боберського

Київський університет імені Бориса Грінченка

Шановні колеги!

Запрошуємо науковців, викладачів, здобувачів вищої освіти і молодих вчених взяти участь у

ІІІ-ій Всеукраїнській науковій

Інтернет-конференції

"Психолого-педагогічний вплив фізичного виховання на формування оздоровчого потенціалу сучасної молоді"

7 червня 2023 року

 Інформаційний лист

Основні напрями роботи конференції:

1. Педагогічний вплив фізичного виховання на формування оздоровчого потенціалу студентської молоді;

2. Психологічний вплив фізичного виховання на формування оздоровчого потенціалу студентської молоді;

3. Фізичне виховання студентської молоді в умовах сьогодення.

 

Для участі у конференції необхідно до 1 червня 2023 року подати до оргкомітету такі матеріали:

 заявку (зразок додається);

 текст доповіді в електронному варіанті.

Участь у конференції – БЕЗКОШТОВНА!

При оформленні матеріалів просимо враховувати наступні вимоги:

 матеріали тез подаються у вигляді комп'ютерного файлу в редакторі текстів WORD для Windows (тип шрифту – TimesNewRoman; кегль –14);

 обсяг тез 2-5 сторінок друкованого тексту, без нумерації сторінок;

 формат А4;

 міжрядковий інтервал – 1,5;

 поля: ліве, нижнє, верхнє, праве – 20 мм.

 

Порядок розміщення матеріалу:

1. Справа малими літерами, напівжирним кресленням, курсивом

друкуються прізвище, ім’я, по-батькові автора(ів), нижче – назва закладу, місто.

2. Через 1 рядок, посередині великими літерами, напівжирним

накресленням друкується назва тез.

3. Пропускається 1 рядок і з абзацу друкується основний текст.

4. Література, на яку посилається автор, набирається у кінці основного тексту. Бібліографічні джерела наводяться у алфавітному порядку.